VR KONFLIKTHÅNDTERING

Udført for:

VR træningsværktøj til konflikthåndtering

Timestory VR  har med Frederikssund kommune og Københavns Professionshøjskole lavet en prototype på et Virtual reality  træningsværktøj til konflikthåndteringstræning for medarbejder i psykiatrien. Medarbejdere kan interagere med en virtuel karakter via. tale og bevægelse og på den måde træne konflikthåndtering. I dette projekt har vi brugt motion capture og face capture for at få den virtuelle karakter til at se meget virkelig ud.

Se vores andre projekter