VR EXPOSURE
TIL HELBREDELSE AF SOCIAL ANGST

Vinder af innovationspris

5/5

VR EXPOSURE

VR EXPOSURE” er et Virtual Reality eksponerings- redskab til fagpersoner, der hjælper borgere med social angst til at blive trygge i hverdagen og bedre til at hjælpe sig selv. Med VR EXPOSURE kan fagpersonen eksponere borgeren for virkelighedstro hverdagssituationer, som fremprovokerer social angst fx i supermarked/bus/kantine mm. Dermed trænes borgeren i at stå tæt på andre mennesker, at afkode dem og i at kommunikere. Sammen med fagpersonen, som beroliger og udfordrer borgeren undervejs, kan borgeren overvinde sin angst og få en bedre hverdag.

VRexposure
Afspil video

“Min verden var 4 vægge, nu er den hele verden” – Borger som er helbredt for social angst gennem VR Exposure terapi

Udtalelser fra borgere med social angst

VR EXPOSURE APPEN

VR Exposure består af en række VR scenarier med mennesker i. Scenarierne er inddelt i sværhedsgrader i forhold til antal mennesker og interaktioner. Fagpersonen kan derved selv vælge, hvor intens eksponeringen skal være for borgeren. Nogle af scenarierne er med taleinteraktion, hvilket betyder at borgeren kan snakke med udvalgte karakterer, som vil reagere på, hvad borgeren siger. Derved kan borgeren træne sociale færdigheder og blive endnu bedre til at begå sig i den virkelige verden.

Afspil video

Hvordan Bruges
VR EXPOSURE

VR Exposure kan bruges som en del af en terapisession  “en til en” eller som gruppeterapi. 

VR exposure delen tager ca. 10 minutter. Inden en session har fagpersonen startet VR headsettet og navigeret hen til et passende VR scenarie i appen, som borgeren skal eksponeres for. Når borgeren er klar til VR oplevelsen, tages headset og evt. pulsmåler på. 

Under VR eksponeringen, som tager 1- 4 minutter, kan fagpersonen eller resten af gruppen se på en skærm, hvad borgeren kigger på og evt. se stressudslag på en pulsmåler. På den måde kan fagpersonen følge med i, hvad der provokerer og forværrer angsten hos borgeren. Fagpersonen kan undervejs berolige, guide og udfordre borgeren til at være til stede i scenariet og overkomme sin angst. 

Når VR oplevelsen er slut kan borgeren evt. prøve igen eller gå videre til næste scenarie.

Efter 8 – 12 sessions i en koncentreret periode, vil borgeren blive markant bedre til at håndtere sin angst.

Det er dog vigtigt, at VR Exposure kombineres med samtaleterapi og øvelser i den virkelige verden, hvor tillærte taktikker afprøves.

Dokumenteret virkning

VR EXPOSURE er udviklet i samarbejde med en ergoterapeut og en borger med social angst fra Silkeborg kommune.

Produktet er testet med stor succes på flere borgere med angst. Borgerne bliver  selvhjulpne og bedre til at håndtere deres angst. Det har betydet, at kommunen har kunne omrokere ressourser og hjælpe flere borgere med angst.

Produktet bruges nu i flere kommuner.

Produktet har vundet COI´s pris for at kunne hjælpe  mennesker frem til en bedre hverdag på en hurtig og effektiv måde.

Fordele

KØB VR EXPOSURE

Oplev hverdagsscenarier blandt fremmede mennesker.

Oculus-Quest-2