VR EXPOSURE
TIL HELBREDELSE AF SOCIAL ANGST

5/5

Vinder af innovationspris

VR EXPOSURE

VR EXPOSURE” er et Virtual Reality eksponerings terapiredskab til fagpersoner, der hjælper borgere med social angst, til at blive selvhjulpen og tryg i hverdagen. Med VR EXPOSURE kan fagpersonen eksponere borgeren for virkelighedstro hverdagssituationer, som fremprovokerer social angst. bl.a. i supermarked/bus/kantine mm. Dermed trænes borgeren i at stå tæt på andre mennesker, at afkode dem og kommunikere. Sammen med fagpersonen, som beroliger og udfordrer borgeren undervejs, kan borgeren overvinde sin angst og blive tryg i hverdagen.

VRexposure
Afspil video

“Min verden var 4 vægge, nu er den hele verden. – Borger som er helbredt for social angst gennem VR Exposure terapi”

Udtalelser fra borgere med social angst

VR EXPOSURE APPEN

VR Exposure består af en række VR scenarier med mennesker i. Scenarierne er inddelt i sværhedsgrader i forhold til antal mennesker og interaktioner i scenariet. Fagpersonen kan derved selv vælge, hvor intens eksponeringen skal være for borgeren. Nogle af scenarierne er med taleinteraktion, hvilket betyder at borgeren kan snakke med udvalgte karakterer, som vil reagere på, hvad borgeren siger. Derved kan borgeren træne social kommunikation og blive endnu bedre til at begå sig i den virkelige verden.

Afspil video

For at kunne bruge VR Exposure appen, skal man som minimum have et VR headset, en skærm, der kan castes til. ( bærbar, skærm, mobil eller tablet) og et par hovedtlf. Med mic. Her kan suppleres med en pulsmåler, som kan måle borgerens puls under VR oplevelsen. På den måde får man en konkret måling af angstniveauet.

Hvordan Bruges
VR EXPOSURE

VR Exposure kan bruges som en del af en terapisession  “en til en” terapi eller som gruppeterapi. 

VR exposure delen tager ca. 10 minutter. Inden en session, har fagpersonen startet VR headsettet og navigeret hen til et passende VR scenarie i appen, som borgeren skal eksponeres for. Når borgeren er klar til VR oplevelsen, tages headset og evt. pulsmåler på. 

Under VR eksponeringen, som tager 1- 4 minutter, kan fagpersonen eller resten af gruppen, se på en skærm, hvad borgeren kigger på og evt. se stressudslag på en pulsmåler. På den måde kan fagpersonen følge med i, hvad der i VR scenariet provokerer og forværrer angsten hos borgeren. Fagpersonen kan derved undervejs berolige, guide og udfordre borgeren til at være tilstede og overkomme sin angst. 

Når VR oplevelsen er slut kan borgeren evt. prøve igen eller gå videre til næste scenarie.

Ofte er det nok med et scenarie pr. gang og mange borgere vælger at prøve samme scenarie i flere sessions. 

Efter 8 – 12 sessions i en koncentreret periode, vil borgeren blive markant bedre til at håndtere sin angst.

Det er dog vigtigt, at VR Exposure kombineres med samtaleterapi.

Dokumenteret virkning

VR EXPOSURE er udviklet i samarbejde med en ergoterapeut og en person med social angst fra Silkeborg kommune.

Produktet er testet med stor succes på flere borgere med angst i Silkeborg. Borgerne er efter en periode på 8-15 gange VR exponeringsterapi, blevet selvhjulpne og bedre til at håndtere deres angst og det har betydet at kommunen har kunne omrokere ressourser og hjælpe flere personer med angst .

Produktet bruges nu i flere kommuner.

Produktet har vundet COI´s pris for at kunne hjælpe flest mennesker frem til en bedre hverdag.

Fordele

  • Nemt at bruge og sætte op.
  • Sparer fagpersonen for tid og logistik.
  • Eksposure terapien bliver udført i trygge rammer for borgeren
  • Fagpersonen kan vælge sværhedsgrad.
  • Fagpersonen kan følge med i, hvad borgeren oplever og guide undervejs
  • Med taleinteraktion kan borgeren lære at socialisere.

Udtalelser fra kommuner

KØB VR EXPOSURE

Oplev hverdagsscenarier blandt fremmede mennesker.